Latest News For Master Of Science
પ્રવેશ પ્રકિયા માટેના નિયમો અને સમાચાર
M.Ed મેરીટ લીસ્ટની અંદર તમારું નામ ન આવેલ હોય અથવા તો તમારા ડેટા માં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો જો તમારા માર્ક્સ માં અથવા તો ડીસપ્લે કરેલી વિગત માં કોઈ ભૂલ જણાય તો 14/07/2017 ના રોજ સાંજ 5 વાગ્યા સુધીમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન, પાટણ નો સંપર્ક કરવો ત્યાર બાદ તમારી કોઈ રજુઆત ધ્યાન માં લેવામાં આવશે નહિ તેની નોંધ લેશો.
  • …²,MHL lJQI HFC[ZFTDF\ E},R²SYL VF5JFGM ZCL UI[, K[ 5Z\T] lJnFYš VF lJQI 5Z V[DV[; ;L G² OMD¨EZL XSX[
Member of Central Admission Board
chairman Photo
Chairman
Co-ordinator Photo
CO-Ordinator
College Information