M.Ed Second Round

તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને જણાવવાનું કે જે વિદ્યાર્થી ને બીજા રાઉન્ડ માં પ્રવેશ મળેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના લોગીન માં તારીખ 03/08/2017 થી લોગીન થઇ એડમિશન નામના મેનુ પર ક્લિક કરી ત્યાં આપેલ Confirm બટન પર ક્લિક કરી, બેંક નું ચલણ ડાઉનલોડ કરી, બેંક માં ફી ભરી અને 05/08/2017 સુધીમાં એડમિશન મળેલ કૉલેજ માં જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે એડમિશન કન્ફોર્મ કરાવવું.

Student Code :
 
 


www.hngu.net/Centralize Admission/